บริษัทแมกซ์เคลนจำกัดเป็นบริษัทฯในกลุ่มไทยแมกซ์เวล ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความสพอาดในงานอุตสาหกรรมและงานพานิชยกรรมในประเทศไทย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยกลุ่มคนไทยกับชาวต่างชาติ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิดเคมีภัณท์สำหรับทำความสะอาดหลายชนิด โดนในระยะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา คือ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จากประสบการณ์กว่า 30 ปี บริษัทได้พัฒนาและคิดค้น กระบวนการผลิตเคมีภัณท์อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันได้มีกานขยายตลาดสู่ผู้บริโภคโดยตรงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการขยายธุรกิจภายใต้ บริษัท แมกซ์เคลน จำกัด ซึ่งก็คือธุรกิจโรงซักอุตสหากรรม Qspot laundry เพื่อตอบสนองนโยบายบริษัทฯที่คลอบคลุมความสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ 

Close Menu