บริการซักผ้าอุตสาหกรรม

การบริการซักอบรีดครบวงจร มาตรฐานระดับโรงแรมและโรงพยาบาลที่พร้อมตอบโจทย์

และแก้ไขปัญหาให้ธุรกิจอุตสาหกรรม

รองรับการซัก

0
กิโลกรัมต่อวัน

การบริการ

การบริการรับส่งซักผ้า ชุดยูนิฟอร์ม แบบครบวงจรที่เหมาะสำหรับโรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล และสถานที่อื่นๆที่ต้องการหมดปัญหาตัวเนื้อผ้าเสียหายชำรุด ผ้าไม่ขาว ไม่สะอาด เสียเวลาและทรรพยากรในการจัดการระบบ โดยปัญหาพวกนี้จะหมดไปหากใช้กระบวนการและกรรมวิธีที่ถูกต้องและทันสมัยจาก Qspot

เครื่องมือที่เฉพะทาง

ให้คุณภาพสูง ซักผ้าได้สะอาด  ประหยัดเวลา  ทนทานงานหนักทำงาน ต่อเนื่องได้  24 ชั่วโมง กระบวนการซักเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญดูแล ใส่ใจ  ทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

บริการส่งผ้าอย่างรวดเร็ว​

หน้าที่บริการรับผ้าและส่งมอบผ้าเป็นหน้าที่ของเรา เรามีบริการรับผ้าจากสถานที่ของคุณโดยยานพาหนะของเราและจัดส่งผ้ากลับคืนไม่เกิน 48 ชั่วโมง ทางบริษัทจะทำการพับและแพ็คใส่ถุงเพื่อความสะอาดเรียบร้อยก่อนถึงมือลูกค้าทุกครั้ง

เมื่อผ้าของคุณมาถึงโรงงานผ้าของคุณจะถูกนับและเข้าสู่การคัดแยก หมวดหมู่ประเภทผ้าเพื่อให้แน่ใจว่าเราผ้าแต่ละชิ้นได้ถูกเลือกให้ซักในปริมาณน้ำยาและเครื่องซักที่เหมาะสมสอดคล้องกับชนิดและน้ําหนักผ้านั้นๆ

 ผ้าที่มีคราบสกปรกจะถูกแยกออกเพื่อทําการซักเฉพาะจุดก่อนลงซักตามปรกติร่วมกับผ้าอื่นๆเพื่อให้การซักเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

น้ำยาออกแบบเฉพาะทางสำหรับซักผ้าขนาดอุตสาหกรรม

โดยมีพื้นฐานจากการเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ในกระบวนการซักผ้าระดับอุตสาหกรรม ทั้งโรงแรม และโรงพยาบาล ทําให้เรามีความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้เคมีภัณฑ์ในกระบวนซักผ้าระดับอุตสาหกรรมเป็นอย่างดีเยี่ยมเราจึงสามารถแก้ปัญหาของผ้าของคุณลูกค้าได้อย่างตรงจุด 

ปัญหาผ้าหมองหยาบกระด้างคราบฝังแน่นและด้วยกระบวนซักของเรายังสามารถยืดอายุการใช้งานผ้าไม่ให้ถดถอยลงทําให้ผ้ากลับมาสะอาดเหมือนใหม่อีกครั้ง

1. แยกผ้า

2.การซักผ้า

แยกผ้าปนเปื้อนเป็นขั้นตอนแรก ผ้าทุกชิ้นเมื่อมาถึงโรงงานจะถูกตรวจผ่านขั้นตอนระบบคัดแยกผ้าเพื่อแยกประเภทผ้า ที่มีร่องรอยคราบสกปรกหนักเฉพาะจุดถ้าที่มีความสกปรกติดค้างเป็นพิเศษจะถูกทําการซักเฉพาะจุดเพื่อจางคราบลงก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่ระบบการซักตามปรกติ

เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกําลังซักสูงซึ่งเพียงพอต่อปริมาณผ้าที่ ได้รับในแต่ละวัน มีการต้ังโปรแกรมซักท่ีเหมาะสมกับผ้าแต่ละประเภทเพื่อให้ได้คุณภาพย่ิงขึ้น ซึ่งผ่านกระบวนการซักระบบนํ้าอุณภูมิที่มีความร้อนสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซัก

การซักถูกออกแบบให้มีระบบจ่ายนํ้ายาตามชนิดความสกปรกของผ้าที่ซัก เครื่องควบคุมการจ่ายเคมีจะผ่านระบบการซักเคมีถึง 6 ขั้นตอนเพื่อให้ได้คุณภาพระดับสูงสุด ทําให้ผ้าทุกชนิดที่ผ่านการซักจะสะอาดปลอดภัยในทุกขั้นตอน

กระบวนการทำงาน

3.การอบผ้า

เครื่องอบผ้าระดับอุตสาหกรรมอบผ้าได้รวดเร็วขึ้นช่วยให้ผ้าแห้งไวไร้กลิ่นอับชื้นช่วยถนอมสีผ้าและลดความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสีของผ้าช่วยขจัดแบคทีเรียได้มากถีง 99.46% ด้วยความร้อนสูงที่ผ่านการวิจัยการอบฆ่าเชื้อโรคจาก Girbau

 
ฆ่าเชื้อ 99.4%

4.การรีดและพับผ้า

เครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรมงาน เครื่องรีดผ้าลูกกลิ้งชนิดให้ความร้อนที่ลูกกลิ้งรองรับท้ังระบบไฟฟ้า และไอนํ้า Stream อินเวอเตอร์ในการควบคุม การหมุน ของมอเตอร์ เครื่องอบผ้าคุณภาพสูง ทําให้ผ้า แห้งได้อย่างรวดเร็วสะอาดปลอดภัยและปราศจากความชื้นและรวมไปถึงเตารีดผ้าแบบพลังไอน้ํา รีดเรียบ อัดกลีบคม เสื้ออยู่ทรงนาน

หลังจากการผ่านกระบวนการรีด จะต้องทําการพับผ้าเพื่อแพคลงถุง ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งผ้าคืนลูกค้า

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยมาตรฐานโลก ISO 14000 ทำให้บริษัทของเราถูกไว้วางใจในการรักษาระบบนิเวศวิทยา ทุกการซักล้างได้ผ่านบ่อบำบัดน้ำและกรองให้น้ำสะอาด ปราศจากมลพิษทางน้ำหรือสิ่งสกปรกต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมถูกปกป้องเสมอไม่ว่าจะระหว่างหรือหลังการปฏิบัตืการทุกครั้ง

ลูกค้าของเรา

ผู้ใช้บริการทั่วกรุงเทพและปริมณทล
Close Menu